Programansvarig för civilingenjörsutbildningen leder, planerar och utvecklar programmet i samarbete med utbildningssekreterare och studievägledare

Programledning

Programledningen för civilingenjörsutbildningen Teknisk Design – TKDES – leder, planerar och utvecklar programmet.

Vårt mål är att möjliggöra för studenterna att ha en så givande utbildning som möjligt. Därför samarbetar vi med studenter, lärare och näringsliv i olika diskussionsmöten. En gång per läsperiod (dvs två gg per termin) träffar ledningen studentrepresentanter från sektionsstyrelsen och de olika årskurserna för att stämma av vad som är på gång och planera tillsammans. Det rådgivande programrådet för TD samlas en gånger per termin för att tillsammans med studenter, lärare och representanter för näringsliv och forskning diskutera och utveckla utbildningen.

Programansvarig Andreas Dagman

Andreas disputerade 2007 med avhandlingen ”Robust Form Division – Managing the Effect of Manufacturing Variation” och har sedan dess arbetat på Chalmers respektive Luleå tekniska universitet som forskare och lärare i produktutveckling, hållbarhet, robust konstruktion, variationssimulering och CAD. Han ser fram emot sin nya roll och att fortsätta arbetet med att utveckla programmet inte minst i samarbete med de engagerade studenter som valt programmet


Skriv ut Skriv ut